Cercar

Darrera actualització

Last Update:
07-08-2017 06:45

IMPORTANT: Aquests enllaços (links) que figuren tot seguit, no consten de cap tipus de patrocini o publicitat comercial, sinó amb la finalitat de poder ampliar informació sobre els equips tècnics i humans amb qui habitualment col·laborem.

 

 

 

 

 

LOPD

Tractament de dades de caràcter personal.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (13 de desembre) de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable Institut de Cirurgia Otològica via Endomeatal, s.l.p. (ICOEN), que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir en el domicili social d'ICOEN: Carrer Nou, nº 63-65, 2º- 4ª – 17600 FIGUERES.

L'informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per conservar, a terceres persones.

On health searches...

[cat] La informació present a la web no reemplaça sinó complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte s'ha de consultar l'equip mèdic.

[es] La información presente en la web no reemplaza si no complementa la relación médico-paciente. En caso de duda debe consultarse con el equipo médico.

[en] The information on the website is a complement to the doctor-patient relationship, but does not replace it. If in doubt, ask the medical team for advice.

[de] Die Information auf der Webseite ergänzt aber ersetzt nicht die Arzt-Patient-Beziehung. Im Zweifelsfall sollten Sie sich vom medizinischen Team beraten lassen.

Nova Consulta del Dr. Albert Jürgens PDF Imprimeix Correu electrònic
Escrit per Dr. Jurgens - Otorrino   

RECORDEU!!!

FIGUERES:
C/ NOU, 63-65, 2º 4ª
Tel: 972 674757

Ver mapa más grande

 

ESPECIALISTA EN:

ORELLA I OÏDA CIRURGIA DE L'ORELLA O.R.L. (OTORRINO) GENERAL

· Sordesa (nens i adults)
· Sorolls d'orella
· Otitis
· Supuracions d'orella
· Taps de cera
· Vertigen
· Mareig

· Cirurgia de la sordesa
· Cirurgia de les supuracions
· Perforacions timpàniques
· Tractament del vertigen
· Sordesa sobtada
· Implants coclears
· Oberturta conducte auditiu
· Drenatges transtimpànics
· Tubets de ventilació
· Tumors d'orella

NENS I ADULTS
· Nas i sins paranasals (rinologia)
· Coll i gola (laringologia)

Cirurgia
· LASER d'amígdales
· Carnots (adenoidectomia)
· Envà nasal ("tabic nasal", septoplàstia)
· Cirurgia de cornets
· Rinoplàstia
· Sinusitis (endoscòpica)
· Pol.lips nasals (endoscòpica)
· Pol.lips laringe (microcirurgia)
· Cirurgia de tumors de laringe
· Cirurgia de glàndules salivals
· Cirurgia dels ganglis
· Cirurgia dels quists del coll

 

+ info : al menú de dalt ("prestacions" i "protocols")

 
Copyright © 2017 jurgensotorrino.com. Tots els drets són reservats.
Joomla! és un programari lliure distribuït sota la llicència GNU/GPL.
 

Figueres:

C/ Nou 63-65, 2º 4ª

Tel 972 67 47 57


 

Girona:

C/ Juli Garreta 10, 2º

Tel 972 48 38 38

 


Horaris

 

Figueres:

Dilluns: 9-12h

Dimarts: 10-18h

Dijous: 9-13h i 15-19h

 

Girona:

Dilluns: 15-19h

Dimecres: 15-19h

 

NOTA LEGAL

0 . Objecte i acceptació:

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.orl.cat i www.jurgensotorrino.com,  (en endavant, LA WEB), del qual és titular
Institut de Cirurgia Otològica via Endomeatal, s.l.p. (ICOEN) i en la seva representació el Dr. Albert Jürgens Mestre col·legiat 17.4227 al Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). La navegació de la web d'ICOEN atribueix la condició d'usuari de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant d'ICOEN o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

1 . Identificació i comunicacions:

ICOEN, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa de:

 

la seva denominació social:

 

Institut de Cirurgia Otològica via Endomeatal, s.l.p. (ICOEN), amb CIF B55153670,

 

i del seu domicili social:

 

C/ Nou 63-65, 2º-4ª, 17600 FIGUERES (Girona).

 

i que és inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 2901, foli 175, Secció 8, Fulla GI-53946.

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 

Telèfon i Fax: 972 67 47 57

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ICOEN es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2 . Condicions d'accés i utilització:

Les pàgines d'ICOEN poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d'aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció. L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines d'ICOEN de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l' ordre públic. La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. ICOEN declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia d'ICOEN. L'ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts de la web d'ICOEN utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de Copyleft i similars.

3. Política de privacitat:

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable ICOEN. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999 (13 de desembe) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. ICOEN es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Així mateix, ICOEN cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 (de 13 de desembre) de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social d'ICOEN (veure apartat 1), identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix. ICOEN adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. ICOEN podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi de la mateixa. Si opta a abandonar la nostra web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ICOEN no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador del usuari. La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

4. Limitació de responsabilitat:

La web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats d'ICOEN, i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerades com assessorament legal o mèdic. ICOEN declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a ICOEN de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació d'ICOEN als visitants, la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat d'aquests últims. En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través de la web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant ICOEN tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions. La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, ICOEN no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús. ICOEN es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació. ICOEN no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris de la web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l'usuari navegant.